You are currently viewing SKF E2 ENERGIATÕHUSAD KUULLAAGRID

SKF E2 ENERGIATÕHUSAD KUULLAAGRID

SKF energiasääslikud veerelaagrid

Tagavad 30-50% väiksema energiakulu

Tooteleht: E2-DGBB-brochure_pdf

SKFi arendustegevuse tulemusel on turule toodud uus laagrigrupp, mis tagab traditsioonilistelaagritega võrreldes oluliselt madalama energiakulu. Uue, energiasäästliku laagri tunnuseks markeeringus on tähis E2.

Selleks, et saavutada veerelaagrite puhul vähemalt 30%-list energiasäästu parendasid SKFi insenerid konstruktsiooni kolme aspekti: sisemist geomeetriat, separaatorit ja määrdeainet. Töö käigus optimeeriti laagri sisegeomeetria, töötati välja uued polümeerist speraatorid ja võeti kasutusele väikese hõõrdeteguriga määrdeaine. Need parendused on võimaldanud vähendada hõõrdekadusid vähemalt 30% võrra, mille tulemusel pikeneb ka laagri kasutusiga.

E2 laagri uus konstruktsioon lubab ehitada suurema efektiivsusega masinaid ja seadmeid. E2 laagrite kasutamine annab võimaluse paremini täita Euroopa Liidu energiasäästu nõudeid.

Sobivad kerge ja keskmise koormusega töötavatesse rakendustesse, näiteks tööstuslikesse elektrimootoritesse, mis käitavad selliseid masinaid nagu pumbad, kompressorid, ventilaatorid, konveierid jne.

Eelised:

• 30–50% madalam laagrite hõõrdumine – suurenenud mootori efektiivsus

• Kauakestev, vähese hõõrdumisega määre – pikem laagrite eluiga tänu unikaalsele disainile

• Sujuvam jooks, vähem müra ja vibratsiooni, jahedam töötamine, suurem pöörlemiskiirus

• Mõõtmed vahetatavad standardsete laagritega


Loodud jätkusuutlikkuse edendamiseks

SKF E2 radiaalkuullaagrid on osa SKF BeyondZero toodete, teenuste ja lahenduste portfellist, loodud selleks et aidata klientidel vähendada keskkonna mõju.

Vähendatud hõõrdumine tähendab pikenenud määrde eluiga ja kasutusiga

Optimeeritud hõõrdekadude ja töötemperatuuri vähendamiseks laagris, kinnised SKF Energy Efficient  kuullaagrid võivad kesta vähemalt kaks korda kauem kui võrreldavad SKF Exploreri laagrid paljudes rakendustes. See tähendab, et rakendustes, kus tavapärased laagrid ebaõnnestuvad ja on väljavahetamisel võiks SKF E2 laagrite pikem kasutusiga potentsiaalselt poole võrra tarbitavate laagrite arv masina eluea jooksul.

Optimeeritud kasutusea pikendamiseks. SKF Energy Efficient kuullaagrid tagavad rohkem kui kahekordse kasutusea, vähendades samal ajal energiakasutust ja kogu omamise kulu. Disaini täiustused aitavad vähendada hõõrdekadusid laagrites vähemalt võrra 30% võrreldes sama suure SKF Exploreriga laagriga. Selle tulemuseks on energiasääst kogu laagri eluea jooksul

SKF pakub laiendatud kataloogivalikut tihendatud SKF E2 kuullaagreid, et katta suurem hulk rakendusnõudeid, nt. võimaldades neid kasutada nii vertikaalsetel võllidel kui ka muudel rakendustel, kus saastumine on tõsine probleem.

Hõõrdemoment

SKF Energy Efficient laagri hõõrdemoment koos mõlemal küljel oleva metallikattega mõõdeti erinevatel töötingimustel. Võrreldes hõõrdemomendiga kinnise SKF Exploreri kuullaagriga, SKF E2 laager näitas vähemalt 40% hõõrdumise vähenemist. See vähenemine saavutati tänu mitmele disainifunktsioonile: sisemine geomeetria, määrde tüüp ja ka separaatori polümeermaterjal, millel on madalam koefitsient hõõrdumine kui tavalisel terasseparaatoril.