Tihend on masinaelemendi funktsionaalne osa, mis on ette nähtud liikuvate ja mitteliikuvate liidete tihendamiseks. Need on vajalikud masina sisu eraldamiseks väliskeskkonnast ja teistest masina osadest. Tihendite peamiseks ülesandeks on takistada õli või muude vedelike väljavoolamist ning ära hoida tolmu ja niiskuse tungimist masina elementi ja sealt edasi masina teistesse osadesse. Hea tihendamine väldib enneaegset abrasiivkulumist, korrosiooni ja õli riknemist. Tihendamine on vältimatu rõhu säilitamise vahend torustikes, mootorites, kompressorites ja teistes seadmetes Tihendite töökindlus on väga oluline pumpadele ja energeetilistele masinatele. Nad hoiavad ära hõõrdepaaride mustumise, säästavad määrdeainet ja väldivad keskkonna saastumist. Halva tihendamise tõttu väheneb järsult ka kergel režiimil töötavate masinate töökindlus.

Paljud tihendid sisaldavad väikesi täiustusi, et pikendada nende kasutuskestust või töötingimuste vahemikku.

  • Sisemine surverõngas võimaldab äärikutel taluda suuremat survet, mis muidu ääriku või tihendi purustaks. Surverõnga mõju on muidu väike; seda kasutatakse peamiselt siis, kui ilma surverõngata tihend kipub purunema.
  • Välimine juhtrõngas võimaldab tihendit hõlpsamini paigaldada. Mingil määral vähendab ta survet tihendile. Mõnikord kasutatakse seda topelttihendites, et oleks lihtsam aru saada, kui üks tihenditest on purunenud.

Tihendite liigitamine

Konstruktsiooni eesmärgi alusel liigitatakse tihendeid järgmiselt: pöörleva ühenduse tihenditeks, kulgeva ühenduse tihenditeks ja liikumatu ühenduse tihenditeks.

Samuti jagatakse tihendid järgmiselt:

  • kaelustihend;
  • lauptihend;
  • pilutihend;
  • labürinttihend;
  • radiaalvõlli tihendid;

Kaelustihendeid kasutatakse nii õli kui ka plastse määrdeainega määritud laagerdustes. Kaelustihend koosneb bensiini- ja õlikindlast kummist valmistatud kerest, L-ristlõikega terasrõnga kujulisest sarrusest ja rõngasvedrust. Sarrus teeb tihendi kere jäigaks. Rõngasvedru deformeerib kaelustihendi keskosa nii, et tekib võlli tihedalt haarav huul. Kaelustihendeid kasutatakse saastunud, näiteks tolmuses või niiskes keskkonnas. Et õli tihendile hästi ligi pääseks, asetatakse tihend tavaliselt nii, et põhihuul oleks suunatud kere sisse. Kui laagritesse pressitakse määret, siis võib seal tekkida väga suur surve. Et mitte rikkuda kaelustihendit, pööratakse huul sel juhul väljapoole. Surve suurenemisel lükkab määre tihendi huule laiali ning liigne määre pääseb selle ja võlli vahelt välja. Kõrge õlitaseme korral pannakse kõrvuti kaks kaelustihendit. Väga tolmuses keskkonnas toimitakse niisamuti või kasutatakse tolmuhuulega tihendit. Vaba ruum tihendi põhi- ja tolmuhuule vahel täidetakse koostamisel plastse määrde, näiteks tavotiga.

Labürint-tihend on spetsiaalne tihend lahtiste laagrite kaitsmiseks ja laagrimäärdeainete säilimiseks, saasteainete eemale hoidmiseks ja/või vedelike eraldamiseks. See on kahekomponendiline dünaamiline tihend, mille statsionaarne osa on kinnitatud laagrikorpuse külge ja pöörlev osa kinnitatud võllile. Labürint-tihendeid kasutatakse paljudes erinevates tööstusharudes, nagu näiteks keemia-, tselluloosi- ja paberitööstuses, süsivesinike töötlemisel, energeetikas jpt. Labürinttihendid tihendavad hästi seetõttu, et neil on kitsad ja käänulised radiaal- ja telgpilud. Kui võlli kiirus pole suurem kui 30 m/s, täidetakse pilu plastse määrde, näiteks tavotiga.

Radiaalvõlli tihendid asuvad pöörlevate ja statsionaarsete komponentide või kahe suhteliselt liikuva komponendi vahel. Neil on kaks põhiosa. Üks on silindriline väliskate, mis tihendub staatiliselt vastu korpuse ava. Teine, tihendushuul, tihendab dünaamiliselt ja staatiliselt vastu võlli. Selle tihendusserv surub kindlaksmääratud radiaalkoormusega vastu võlli vastupinda.

Memi Varustaja OÜ alustas tegevust 2018. a tööstuskomponentide jae- ja hulgimüügiga, saades juba mõned kuud hiljem SKF-i ametlikuks edasimüüjaks, mis on maailmas üks juhtivaid laagrite, tihendite, mehhatroonika, teenuste ja määrdesüsteemide tootja. Lisandunud on koostöö ka teiste kvaliteetsete ja tuntud tootjatega nagu Festo, KWO, IBC, SWR ja IRIS chains. Samuti on esindatud paljude teiste tootjate toodang. Meie eesmärgiks on olla nõutud komponentide tarnija ning suurendada meie tooteportfelli usaldusväärsete ja kvaliteetsete tootjate toodanguga. Klientide rahulolu on meie number üks prioriteet!

Tekkis küsimus toodete leidmise või allahindluste kohta? Vaata ostujuhist

Filtrid