Pneumaatika

Pneumaatika, kui teadus õhu liikumisest ja selle kasutamiset, tuleneb kreekakeelsest sõnast pneumo, mis tähendab õhu liikumist ning tuult. Kaasajal kasutatakse pneumaatikat kirjeldamaks suruõhu kasutamist energiaülekannetes. Suruõhu laialdane kasutamine tööstuses on leidnud aset alates 195ndatest aastatest, on suruõhul töötavaid seameid kasutatud aastatuhandeid. Suruõhk on tõenäoliselt üks vanimaid inimese poolt kasutusele võetud füüsilise jõu suurendamiseks kasutatavaid energiakandjaid. Pneumaatika on lisaks ka rakendusteadus, mis tegeleb gaaside mehaaniliste omadustega ning nende rakendamisega. Käsitleb suruõhu ja teiste surugaaside kasutamist ning sellel põhinevaid masinaid, mehhanisme, automaatjuhtimissüsteeme ja vahendeid.

Pneumaatikas kasutatav suruõhk

Õhku leidub maakeral igal pool, seega on suruõhu saamine võimalik peaaegu kõikjal. Suruõhk on õhk, mis on kokku pressitud kõrgema rõhu alla kui ümbritseva õhu rõhk (üldjuhul atmosfäärirõhk). Suruõhku saab torustiku abil lihtsalt transportida üsna kaugele ning puudub vajadus juba töötanud suruõhu tagasijuhtimiseks. Paljudel juhtudel puudub ka vajadus kompressori kasutamiseks, sest suruõhku saab eelnevalt koguda reservuaari, millest saab seda kasutada vastavalt vajadusele. Samuti saab suruõhku samal moel transportida. Suruõhuseadmed ei ole oluliselt mõjutatud välistest temperatuuri muutustest. Selle kasutamisel puudub plahvatus- ja süttimisoht, seega puudub vajadus kasutusele võtta spetsiaalseid turvavahendeid. Suruõhk on keskkonna mõistes puhas energiakandja, lekkivad torustikud ei saasta keskkonda, mis on eriliselt oluline toiduainete-, puidu- ja tekstiilitööstuses. Suruõhuajamid on oma ehituselt analoogilised ja seetõttu ka majanduslikult kasulikud. See on kiiretoimeline energiakandja – pneumosilindrite abil saavutatav liikumiskiirus on 1-2m/s, pneumomootorite pöörlemissagedus aga kuni 500000 pööret minutis. Suruõhu ajamite tööparameetrid on piiranguteta reguleeritavad.

Pneumaatilistes seadmetes kasutatav suruõhk peab olema puhas ja kuiv. Vastasel korral põhjustab see suruõhuseadmete kulumist ja rikkeid. See omakorda eeldab heade suruõhu ettevalmistusseadmete (filtrid, kuivatid, jne) kasutamist. Pneumosilindrite kasutamisel ei saavutata ühtlast ja mitme kolvi üheaegset liikumist ja suruõhku ei kasutata eritisuurte jõudude saamiseks. Sõltuvalt kasutatavast töörõhust (üldjuhul 700 kPa), liikumisulatusest ja liikumiskiirusest oleks jõu ülempiiriks umbes 20 000-30 000 N. Töötanud suruõhk põhjustab müra, kuid uute helisummutite kasutuselevõtuga on see probleem tänapäeval üldjuhul lahendatav. Siiski on suruõhk suhteliselt kallis energiakandja, kuid pneumokomponendid on vägagi efektiivsed, töökindlad, ning suhteliselt odavad, mis enamikel juhtudel kompenseerib suruõhu kõrge hinna.

Pneumaatika kasutamine

Suruõhku kasutatakse pneumoseadmetes, kus tema potentsiaalne energia muundatakse mehhaaniliseks tööks. Suruõhku kasutatakse laialdaselt tööstuses suruõhutööriistade toiteks, sõidukitel, rehvides, pidurisüsteemides ja mujal. Pneumaatikat kasutatakse keevituses, õhkpidurites, tõstukites, kliimaseadmetes, õhkpatjades ja erinevates pressides. Pneumosilindri poolt arendatav jõud sõltub töörõhust, kolvi läbimõõdust ja tihendite poolt põhjustatud hõõrdejõust. Õhu suhtes muudetud koostisega suruõhku kasutatakse näitaks akvalangides. Seadmetes kasutatava suruõhu rõhk on tavaliselt 0,3…0,6 MPa. Suruõhu kogumiseks ja säilitamiseks kasutatakse peamiselt gaasiballoone kus rõhk võib olla 20 MPa ja rohkem. Suruõhu saamiseks kasutatakse kompressoreid.

Pneumosilindrid

Lineaarliikumisega täitureid ehk pneumosilindreid kasutatakse lineaarliikumise saamiseks mehaanilistes süsteemides. Ühepoolse toimega silindri puhul juhitakse suruõhku ainult ühele poole kolbi. Sellised silindrid on kasutusel juhtudel, kui on tarvis sooritada tööliikumist ainult ühes suunas. Kolvi tagasiliikumine toimub silindrisse sisseehitatud vedru mõjul. Tagastusvedru jõud on arvestatud selline, et tagada piisavalt kiire kolvi tagasiliikumine. Ühepoolse toimega silindritel on kolvi liikumisulatus piiratud  tagastusvedru pikkusega ja ei ole üldjuhul suurem kui 100 mm. Seda tüüpi silindreid kasutatakse lukustamiseks, kinnitamiseks, kokkusurumiseks, tõukamiseks, tõstmiseks, detailide etteandmiseks, jne. Pneumaatiliste täiturite rakendamiseks on vajalikud juhtimiskomponendid, millede ülesandeks on vajalike juhtimissignaalide tekitamine, täiturite liikumiskiiruse, suruõhu rõhu reguleerimine ja muude juhtimis-operatsioonide täitmine pneumosüsteemides.

FESTO on maailmas üks juhtiv pneumaatikasedmete tootja ning tarnija. Festo uuenduslikud pneumaatilised ja elektriajamite tehnoloogiad tagavad Teie ettevõtte edu saavutamiseks suurema tootlikuse. Memi varustaja koostööpartneriks on FESTO, SKF, IBC, FAG, KOYO ja Timken. Samuti on meil esindatud paljude teiste ettevõtete toodang. Meie eesmärgiks on olla nõutud komponentide tarnija ning suurendada meie tooteportfelli usaldusväärsete ja kvaliteetsete tootjate toodanguga. Klientide rahulolu on meie number üks prioriteet!

Tekkis küsimus toodete leidmise või allahindluste kohta? Vaata ostujuhist

Filtrid