Määrdeained

Määrdeainete peamine ülesanne on vähendada masinaelementlide vahelist hõõrdumist ja eraldada üksteisest kahte teineteisega kokku puutuvat tahket keha. Nii kindlustatakse sujuv tööprotsess ja vähendatakse pindade kulumist ja/või kuumenemist. Kasutamist leiavad määrdeained vedelal, plastsel, tahkel ja gaasilisel kujul. Enimlevinumad on siiski vedelad õlid. Määrdevedelikud saavad lisaks põhiülesandele täita kõrvalfunktsioone (hõõrdesõlmede jahutamine ja tihendamine, detailide korrosioonikaitse). Kiires liikumises olevad detailid vajavad kvaliteetseid määrdeaineid. Spetsiaalsed määrdeained peavad tagama sujuva tootmisprotsessi, vastama masinatele esitatavatele kõrgetele tehnilistele nõuetele ja suutma hoida tootmise tõhusust püsivalt kõrgel tasemel.

Määrdeaine koostis

Levinumad on naftabaasil mineraalõlid. Üha enam koguvad populaarsust ka sünteesõlid ja nende segud. Üksikjuhtudel on kasutusel ka vesi, taimeõli, sulametall jm. vedelikud. Mineraalõli plussiks on selle odav tootmishind, sünteesõli plussiks on selle ühtlane koostis ja vananemiskindlus. Viimase tootmiskulud on aga mineraalõlist oluliselt kallimad kuuerulisema tootmisprotsessi tõttu. Tähtsaim õlisid iseloomustav näitaja on nende sisehõõrdetakistus ehk viskoossus ning selle püsivus. Kasutusotstarbe järgi liigitatakse määrdeõlid tööstus-, mootori-, transmissiooni-, turbiini-, kompressori- ja aparaadiõlideks. Neis enamikes on põhikomponendiks ehk baasõliks naftaõli, kuhu on juurde segatud tema omadusi parandavaid vedelaid või pulbrilisi manuseid. Viimaste põhiliigid on sööbekindlust tõstev, hõõrdetegurit alandav, metalli korrosiooni vastane, õli hapendumist pidurdav, setteprodukte eemaldav (puhastav) ja vahutamisvastane lisand. Määrdeaine põhikomponent on alati baasõli, manused moodustavad määrdeaine koostisest 10–20%. Erandjuhtudel võib manuste sisaldus ulatuda kuni 30%-ni. Segades õlisid tihkestiga saadakse plastne määre, mis leiab järjest suuremat kasutust, eriti veerelaagreis. Tihkestiks sobivad seebid ja geelid, harvem kasutatakse bentoniiti ja ränimulda. Viimased tõstavad määrde temperatuuritaluvust.

Määrdeaine kasutamine

Kahe keha kokkupuutel tekivad materjalile väikesed ebatasasused, mis suurendavad liikumistakistust hõõrdeelementide vahel ja põhjustavad pindade kulumist. Määrdeained aeglustavad seda protsessi ja hoolitsevad masinaelementide nagu mootorite, transmissioonide või hüdrosüsteemide pika tööea eest.

Määrdeainete tähtsaimad ülesanded on järgmised:

 • Määrimine – vähendada hõõrdumist ja kulumist
 • Jahutamine – juhtida ära hõõrdesoojust
 • Korrosioonikaitse – kaitsta materjali korrosiooni eest
 • Puhastamine – juhtida mustus ja põlemisjäägid filtrisse
 • Transportimine – varustada materjali manustega
 • Tihendamine – tihendada kriitilistes sõlmedes lõtkusid
 • jõu ülekanne – roolivõimendis, hüdrosüsteemis

Viskoossus on õli molekulide sisehõõrdumise mõõt määrdeõli voolamisel. Viskoossus sõltub temperatuurist:

 • külmade õlide sisehõõrdetegur on suur ja viskoossus seega suur
 • soojade õlide sisehõõrdetegur on väiksem ja viskoossus seega väike

Määrdeõli põhilised kvaliteedinäitajad on viskoossus, rafineerimisaste ja eeltöötlus. Viskoossus kirjeldab seda, kui paks või vedel määrdeaine on. Viskoossus pole iseenesest kvaliteedi näitaja. Olenevalt kasutusalast on vaja kas väikse või suure viskoossusega määrdeaineid. Pideva koormuse, loomuliku vananemise ja muude mõjude tõttu väsib määrdeaine ühel hetkel ära.

Määrdeainete kõlbmatuks muutumise kõige sagedasemad põhjused on:

 • viskoossuse muutumine temperatuurimuutuste tõttu
 • õli keemiline saastumine
 • õli oksüdeerumine
 • gaasi ja vee sisalduse muutus õlis
 • saastumine osakestega
 • manuste lagunemine ja õli omaduste ammendumine

Sellisel juhul on aeg õli ära vahetada, kui ei taheta riskida hõõrdeseadme kahjustamisega ja soovitakse kindlustada detailide tõhus määrimine. Enamasti annab õlivahetusvälbad ette masinatootja. Samas on ka võimalik lasta õli omadusi analüüsida laboris, et saada teada õige aeg õli vahetamiseks.

Määrdeainete turuliider on SKF, kelle koostööpartneriks on Memi varustaja. SKF-i määrdeinetega on tagatud seadmete töökindlus ning kvaliteet. Lisaks SKF-ile on Memi varustaja koostööpartneriks veel IBC, FAG, KOYO ja Timken. Samuti on meil esindatud paljude teiste ettevõtete toodang. Meie eesmärgiks on olla nõutud komponentide tarnija ning suurendada meie tooteportfelli usaldusväärsete ja kvaliteetsete tootjate toodanguga. Klientide rahulolu on meie number üks prioriteet!

Tekkis küsimus toodete leidmise või allahindluste kohta? Vaata ostujuhist

Filtrid