ASKUBAL NÜÜD ESINDATUD

Enam kui 90-aastased traditsioonid ja innovatsioon on teinud ASKUBAList kõrgetasemelise kaubamärgi. Askubalil on võimekus toota üle 6000 standardversiooni, lisaks eritellimusel valmistatud komponente ja kiiret tootmist.

Kogu Askubali tooteportfelli leiate üld masinaehitusest. Näiteks pakkimismasinad, sorteerimismasinad, pneumaatika ja täppistehnika.

AINULT PARIMAD LAHENDUSED

Uued arendused ja olemasolevate toodete optimeerimised moodustavad olulise osa ASKUBALi äritegevusest.  Et saaksime vastata ka kõige individuaalsematele klientide nõudmistele, töötavad insenerispetsialistid pidevalt välja uusi ja tõhusaid lahendusi klientidele.

ASKUBALi meeskond töötab kõige kaasaegsema inseneritarkvaraga projekteerimise, simulatsiooni ja arvutamise valdkonnas. Arvutatud tulemuste tegelikkuse lähedaseks kinnitamiseks on välja töötatud oma katseseadmed. Pidev teooria ja praktika tasakaalustamine tagab toodete pideva täiustamise.

ASKUBALi teadus- ja arendustegevuse valdkonnas ei ole piire. Püsiva ja sihipärase teabevahetuse tagab koostöö teadusasutustega väga erinevate projektide osas.

USALDUSVÄÄRSUS

ASKUBAL Engineering Team kasutab kõige kaasaegsemat arvutustarkvara kogu tootevaliku projekteerimiseks ja dimensioonideks.

Uusimate CAD- ja arvutussüsteemide toel suudetakse määrata oma klientide jaoks kõik asjakohased parameetrid. See kehtib kõigi tooterühmade kohta, sealhulgas aksiaallaagrid ja silinderrull-laagrid, kui tuua vaid kaks näidet.

Projekteerimisel ja arvutustel tuleb arvesse võtta laagrite kindlaksmääratud jõudlusnäitajaid, tugevusväärtusi ja dünaamilisi koormusi. Need moodustavad tegelike geomeetriate ja materjalide kombinatsioonide arvutamise alused. See annab meie klientidele kindlustunde, mida nad soovivad: et nad saavad alati suurepärase disainiga komponendid, millele nad saavad tugineda

ALT ÜLES

ASKUBALi inseneriosakond on laienenud, et pidada sammu kõigi oma valdkonna arengutega alates traditsioonilisest joonestuslauast kuni moodsamate 3D CAD süsteemide kasutuselevõtuni. See peegeldab ka Askubali põhjalikku oskusteavet teadus- ja arendustegevuse valdkonnas.

Tootegrupid:

Sarniirid – https://www.askubal.de/en/products/rod-ends/

Liuglaagrid – https://www.askubal.de/en/products/spherical-plain-bearings/

Pneumaatika komponendid –https://www.askubal.de/en/products/clevises-and-bolts/

Kuullaagrid – https://www.askubal.de/en/products/rolling-bearings/

Tugirullid – https://www.askubal.de/en/products/cam-followers/

Pukklaagrid – https://www.askubal.de/en/products/bearing-units/

Kinnitushülsid – https://www.askubal.de/en/products/shaft-hub-connections/

Teraskuulid – https://www.askubal.de/en/products/steel-balls/

ASK toodete eripäraks on pikk kasutusiga ja kõrge kvaliteet. Selle saavutame DIN ISO 9001-le vastava tootmiskontrolli kaudu, mis on kombineeritud uusimate tehnikate ja ettevõttesisese tootmise suure osakaaluga.

Lisaks kvaliteedile ootavad kliendid suurt varieeruvust, mis on seotud kõikide toodete kiire kättesaadavusega. Automatiseeritud tootmine võimaldab toota üle 6000 tootmis- ja kohandatud versiooni.

ASKUBALI TOOTMINE ASUB STUTTGARTI LÄHEDAL KORNTALIS

Askubali kolme tootmisliini toodang ületab 6000 tootmis- ja kohandatud komponenti. Askubali sepistatud komponente töödeldakse edasi töötlemise ja ümberkujundamise teel. Väiksemad mõõdud on valmistatud eeltootmise käigus tahketest materjalidest. Seejärel liiguvad pooltooted edasi koostemasinatele.

Tulemuseks on lühikesed ümbertöötlemisajad ja tootmissüsteemide digitaalne jälgimine. See maksimeerib paindlikkust.

Keskkonnaga tegelemine on ASKUBALis esmatähtis. Toodetakse keskkonda säästval viisil ning juhindutakse pidevalt praegustest ja tulevastest standarditest. Tehase tööpingid töötavad minimaalsete määrimiskoguste põhimõttel, ilma et peaks tegema järeleandmisi tööriistade kasutusiga.